НЯМА ДЕБЕЛИ И ГРОЗНИ ЖЕНИ-ИМА ЗЛЕ ОБЛЕЧЕНИ И НЕПОДДЪРЖАНИ!

Съдържание

Venim-moda.com е онлайн магазин за продажба на макси дамски и мъжки,дрехи и др.магазина е собственост на ВЕНИМ ЕООД гр.Бургас.

Всеки потребител, който разглежда или използва уеб-сайта Venim-moda.com, се счита, че изрично и безусловно приема и се съгласява със общите условия, което е равносилно на подписан между страните писмен договор, а именно

- информацията, публикувана в Venim-moda.com е безплатна и общодостъпна в интернет;

- Venim-moda.com си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока;

- при подаване на заявка от потребителя за посочени непълни и/или сгрешени данни ( лице за контакт, адрес, телефон), Venim-moda.com не е обвързан с изпълнението на поръчката;

- Venim-moda.com се задължава след получаване на заявка от потребителя, да му достави желаната стока или информира потребителя за други обстоятелства относно заявката му;

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.